П`ятниця, 23.04.2021, 11:34
Вітаю Вас, Гість

Тема: Компетентність дитини


РАННІЙ ВІК

          Провідною діяльністю є предметна діяльність. Показники її повноцінного розвитку є усвідомлення фізичних властивостей ( величина, форма, колір) та динамічних властивостей предметів ( близько - далеко), цілого на частини диференціація (розібрати, скласти пірамідку тощо) Поява самостійної сюжетної відображу вальної гри з використанням предметів - замінників відображення в ній простих дій повсякденного життя ; виникнення взяти на себе роль іншої особи або персонажа казки, розв,язання елементарної ігрової задачі.

         Художньо-естетична форма активності передбачає, що діти сприймають мелодію, ритм, адекватно реагують на них рухами, наспівуванням; проявляють інтерес до дитячих музичних інструментів. Творча форма активності проявляється в любові до гри - експериментування з різними предметами.


 МОЛОДШИЙ ДОШКІЛЬНИЙ ВІК

          Повідна діяльність - сюжетно-рольова гра, яка створює сприятливі умови для загального фізичного, психічного та соціального розвитку дитини. Саме цей вид діяльності найбільше наближає дитину до світу дорослих, допомагає моделювати їхню поведінку, діяльність, систему взаємин з людьми. Показниками зрілої форми моделі розвитку сюжетно - рольової діяльності є: наявність у дитини гри з однолітками, здатність створювати ігрову ситуацію, вибирати зручне місце, формувати мету, організовувати ігрову обстановку, дотримуватись рольової поведінки, керуватись в ігрових діях моральними правилами, узгоджувати свої дії з діями однолітків. Добирати та називати предмети , іграшки відповідно до виконуваної ролі. Дитина вміє виконувати умовні ігрові дії, використовувати предмети - замінники, здатна самостійно розвивати нескладні сюжети, спиратись на особистий досвід, драматизувати знайомі казкові сюжети на реальні життєві ситуації, використовувати вербальні та невербальні засоби спілкування з однолітками, елементи рухливих, дидактичних, музично-драматичних ігор та інших видів діяльності. Важливий показник повноцінного розвитку сюжетно-рольової гри є своєчасна трансформація попередньому віковому періоду предметно маніпулятивної діяльності на суто ігрову, яку характеризують сюжетність, кілька ігрових ролей, правила гри, ігрове використання предметів, спілкування партнерів по грі, особистісний смисл дійства для самої дитини.

Художньо-естетична форма активності передбачає, що дитина в цьому віці насолоджується мелодійною музикою, виразним танцем, естетичним театральним дійством. Творча форма активності проявляється в імпровізації пісень, ігор, танцювальних образів, у відчутті задоволення від власної творчості.


СТАРШИЙ ДОШКІЛЬНИЙ ВІК

Показником оптимізації моделі розвитку сюжетно-рольової гри як провідної діяльності перехід від малих угруповань до більших; зростання сталості дитячого об,єднання, становлення та розвиток режисерської гри,поява планомірно спланованого сюжету, перехід від відображення в грі особистого до подій суспільного життя, встановлення спільної гри, уміння дитини уникати непорозумінь, гармонійно виходити з конфлікту, здатність передавати у ролі не лише узагальнений характер людей,а й типізувати, індивілізувати їх. Зміщення акцентів гри на результат, прагнення якісно виконувати роль, використання в грі предметів-замінників; перехід від зображення зовнішнього боку життєвих явищ до передачі їхньої суті, поява особистих планів розгортання гри, посилення ролі організаторів гри, подолання суперечності між придуманим сюжетом гри та можливістю його реалізації, поява сюжетів і ігрових дій з шкільним майбутнім.

Поряд із сюжетно-рольовою грою як провідною діяльністю більшого значення набувають інші види творчої гри - конструкторсько-будівельна, ігри-драматизації,інсценівки, театралізації, ігри з елементами праці та художньо-творчої діяльності, ігри з правилами (рухливі з елементами спорту, дидактичні, пізнавальні, хороводні, укр.народні, найпростіші інтелектуальні ігри-загадки, кросворди тощо). Це сприяє набуттю практичних навичок, вироблення вміння оцінювати результат своїх зусиль.

Важливий показник особистішої компетентності старшого дошкільника - зріла форма спілкування. Дитина прагне особистішої взаємодії з людьми, що оточують, їх взаєморозуміння та співпереживання.Дедалі більшого значення для дитини набуває ставлення до неї авторитетних дорослих та однолітків. Якщо дорослий обмежує свої функції організацією лише ділової взаємодії, не приділяючи належної уваги особистісній формі спілкування з дитиною, це негативно позначається на змісті та динаміці особистісного її зростання.

У старшому дошкільному віці більшого значення набуває навчання (Система наукових знань про природу, культуру, людей, власне «Я»). Оптимальною моделлю організації навчальної діяльності є така, що сприяє розвитку її загальнонавчальних умінь і навичок; збагачення наукових знань про довкілля та саму себе; створення умов для самореалізації особистості, розвитку її творчих здібностей, здійснення вільного вибору та прийняття самостійного рішення; включення рухливості як умови повноцінного буття дошкільника; реалізація індивіальних та диференційованих підходів; будується на сучасних особистісно-орієнтовних технологіях.

Художньо-естетична форма активності передбачає,що діти цього віку зацікавлено ставляться та передають свої враження різними видами музичної діяльності: в танцях, в піснях, музикуванні, грі-драматизації Творча форма активності проявляється у відчутті задоволення від процесів та результатів творення, відтворенням знайомого, характеризується створювальною активністю, схильністю до творчої ініціативи. 

В верх страницы

В низ страницы